Danh mục sản phẩm
Gạch lát nền Gạch ốp tường Gạch chân tường Gạch trang trí
 
 
Thống kê truy cập
3 khách trực tuyến
Lượt truy cập: 1206064
 
Kính gửi Quý Cổ đông

 Thông Báo Cổ Đông Ngày Chốt Danh Sách Đại Hội

 Báo Cáo Thường Niên 2014

 Báo Cáo Tài Chính Năm 2014 Đã Kiểm Toán

 Thông Báo Ngày Giao Dịch Đầu Tiên Của Cổ Phiếu Niêm Yết Bổ Sung CTCP CMC

 Thông Báo Chấp Thuận Niêm Yết Bổ Sung Cổ Phiếu CTCP CMC

 Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết

 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu 24.12.2014

 Công Văn Đính Chính 24/12/2014

 Nghị Quết HDQT Về Việc Sử Lý Cổ Phiếu Chưa Bán Hết 2014

 Thông Báo Phát Hành Cổ Phiếu Ra Công Chúng

 Giấy Chuyển Nhượng Mua Cổ Phần

 Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phần

 Báo Cáo Tài Chính Quý 3 năm 2014

 Báo Cáo Bạch 2014

 Thông Báo Cổ Đông Về Việc Phát Hành Cổ Phiếu 16/10/2014

 Thông Báo Thay Đổi Chủ Tịch Công Ty Cổ Phần CMC 

 Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2014

 Báo Cáo Quý II

 Báo Cáo Tình Hình Quạn Trị Công Ty

 Công Bố Thông Tin Gia Dịch Cổ Phiếu Quý

 Nghị Quết 09 DHQĐ 2014

  hông báo ngày chi cổ tức

 Chương Trình ĐHCĐ 2014

 Nghị Quyết 4A  HĐQT 25.4.2014

 Thông báo giao dịch cổ phiếu Quý

 Các tài liệu phục vụ đại hội cổ đông năm 2014

 Thông báo đại hội cổ đông 2014

 Báo cáo tài chính quý 1/2014

 Thông báo cổ đông ngày chốt danh sách ĐH

 Giải trình chênh lệch BC tài chính năm 2013

 Công văn giả trình chênh lệch BC tài chính 2013   

 Báo Cáo BGĐ 31/12/2013  

 Báo Cáo Thường Niên 2013 CMC

 Báo Cáo Tài Chính Năm 2013

 Báo Cáo Quản Trị Công Ty  2013

 Báo Cáo Tài Chính Quý IV 2013

 Báo Cáo Quý 3/2013

 Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2013 ( Phát hàng 10/08/2013)

 Báo Cáo QT công ty 6 tháng đầu năm

 Phụ lục số VIII-thông báo giao dịch cổ phiếu. Vinh

 Phụ lục số VIII-thông báo giao dịch cổ phiếu linh

 Nghị Quết ĐHCĐ 2013

 Thông báo ngày chốt cổ tức 2012

 Báo cáo CK_Quý 2/2013 

 Báo cáo sau Đại Hội 2012

 Đại Hội 2012

 Thông báo 07THQ ngày chốt danh sách ĐHCĐ 2012

  Báo cáo giải trình sở giao dich chứng khoan

  Bản thuyết minh báo cao tài chính 2013

  Báo cáo Quý I

 Thông báo cổng đông ngày chốt danh sach ĐH

 
Đại hội Cổ đông thường niên 2012

Ngày 10-5-2012 Công ty Cổ phần CMC tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012.

Đến thạm dự Đại hội gồm có 130 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 5.485.014 cổ phần chiếm 68,56% vốn điều lệ.

Đại hội diễn ra trong không khí vui mừng, phấn khởi sau khi trải qua một năm sản xuất kinh doanh với nhiều biến động của thị trường trong và ngoài nước nhưng Công ty vẫn có những kết quả rất đáng khích lệ. Đại hội đã thông qua tỷ lệ chia cổ tức đạt 20% cho năm 2011.

Sau đây là tóm tắt những nội dung chính trong ĐH.

Ông Nguyễn Quang Huy UVHĐQT - Tổng Giám đốc báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2011 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012. Báo cáo công tác đầu tư xây dựng nhà máy gạch CMC số 2, thông qua mở rộng xây giai đoạn 2 của nhà máy gạch CMC số 2 công suất thiết kế từ 3÷ 6 triệu m2/năm. 

anh_huy.jpg

Ông Nguyễn Quang Huy - UVHDQT - Tổng Giám đốc 

Ông Dương Quốc Chính UVHĐQT - Phó Tổng giám đốc báo cáo tài chính năm 2011, báo cáo về phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ nam 2011, báo cáo về việc sử dụng tiền phát hành cổ phiếu cho dự án CMC số 2, báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012, báo cáo về việc uỷ quyền cho HĐQT Công ty vay trên 50% giá trị doanh nghiệp, thông qua các quyền lợi khác của HĐQT và ban điều hành.

anh_chinh.jpg

  

 Ông Dương Quốc Chính - UVHĐQT - Phó Tổng giám đốc - Kế toán trưởng

Ông Kiều văn Linh : Chủ tịch HĐQT báo cáo về tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HĐQT năm 2011.

anh_linh.jpg Ông Kiều Văn Linh - Chủ tịch HĐQT

 

  Tin từ Công ty Cổ phần CMC 

 
Tin tức nổi bật
Thông tin chứng khoán
HoSTC HaSTC
Ma CK TC Khop Lenh +/-
Gia KL